Outsourcing personelu

Outsourcing personelu jest nowoczesną formą bieżącego działania firmy pozwalającą na elastyczną regulację zatrudnienia w zależności od potrzeb.

W ramach usługi oferujemy Państwu:

 • Rekrutację i selekcję pracowników
 • Pełną obsługę kadrowo – płacową
 • Zapewnienie niezbędnych narzędzi pracy
 • Profesjonalne zarządzanie personelem
 • Szkolenia miękkie

Korzyści :

 • Zmiana struktury kosztów w firmie
 • Optymalizacja kosztów związanych z zatrudnieniem
 • Elastyczna regulacja zatrudnienia
 • Gwarancja mobilności, pracowitości i zaangażowania pracowników, dobranych na podstawie cech osobowościowych odpowiadających kulturze organizacyjnej
 • Zwolnienie zasobów własnych organizacji do strategicznych celów
 • Odciążenie od całości obsługi kadrowo- płacowej
 • Dostęp do grupy fachowców z wiedzą i doświadczeniem
 • Skupienie się na Kliencie organizacji i jego potrzebach
 • Zwolnienie z odpowiedzialności prawnej wobec pracownika i zewnętrznych instytucji kontrolnych

obszary_specjalizacji.png

O nas
Praca
Oferta
Kontakt